Informace pro studenty z předmětu

Analýza dat v regionalistice

v letním semestru akademického roku 2016 / 2017

 

Podmínky pro ukončení předmětu formou zápočtu a zkoušky:

Zápočet:
Podmínkami pro získání zápočtu je vypracování a prezentace seminární práce.

Zkouška :
Zkouška je kombinovaná, skládá se z písemné a ústní čás
ti.
Zvládnutí písemné části zkoušky je podmínkou pro absolvování ústní části zkoušky !!

V případě jakýchkoliv problémů s výukou nebo zkouškou mne kontaktujte na adrese: alkut@alkut.cz