o2 o3 o4
.
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Analýza dat v regionalistice

Letní semestr 2016 - 2017
Prezentace lekcí
 
POZOR nepřehlédněte!
Prezentované lekce jsou vodítkem látkou předmětu; nejsou
dostatečným studijním podkladem pro vykonání zkoušky
z předmětu, zejména po verbální stránce.
Minimální rozsah znalostí je dán doporučenými studijními texty
a zákony resp. dalšími dokumenty uvedenými v charakteristice předmětu, resp. sdělenými vyučujícím.
 

Lekce

Téma

Úvod do předmětu
Zdroje dat, národní účetnictví, časové řady
Makroekonomické analýzy
Regionální analýzy
Regionální disparity a jejich analýza
Prognózování
Prognostické metody
   

 

         
   
   
         
   
 
Datum poslední aktualizace: 5.4.2014
© AKC 2005 - 2014