2
 
WD-55-07-1

Regionální disparity v územním rozvoji České republiky
– jejich vznik, identifikace a eliminace

 
1
 

 

REGIONÁLNÍ DISPARITY
 
Monografie - elektronická verze
 

Alois Kutscherauer a kolektiv
REGIONÁLNÍ DISPARITY

Disparity v regionálním rozvoji země - pojetí,
teorie, identifikace a hodnocení
 
Ostrava 2010
 
ISBN 978-80-248-2335-5
© VŠB - TUO