WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

 
     
Zpráva o průběhu výzkumu v roce 2007
     
Obsah:    
1.

Redakčně upravená roční zpráva 2007

 
2. Příloha 1: Územní nerovnosti v teoriích regionálního rozvoje  
3. Příloha 2: Regionální disparity v mezinárodním srovnání – pojetí
a přístupy k disparitám v Evropské unii
 
4. Příloha 3: Metody měření regionálních disparit v územním rozvoji ČR  
5. Working Papers REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 1/2007  
   
© VŠB-TUO