WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

TEORIE, IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

 
     
Průběžná výzkumná zpráva
 
Ostrava, červen 2008
 
Obsah:    
1.

Průběžná výzkumná zpráva

 
2. Studie 1: Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charakteristika a klasifikace  
3. Studie 2: Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit  
4. Studie 3: Regionální disparity v mezinárodním srovnání  
5. Working Papers REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 2/2008  
   
© VŠB - TUO