WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

Mezinárodní vědecký seminář

 
 
REGIONÁLNÍ DISPARITY - jejich pojetí, klasifikace a měření
 
 
Šilheřovice 13. - 14. 11. 2008
 
     
Sborník přednášek
 
Ostrava, listopad 2008
 
Obsah:    
1.

Alois Kutscherauer
Disparity a jejich vliv na územní rozvoj země

 
2.

Mlan Buček, Lukrécia Kováč Gerulová
Regionálna konvergencia resp. divergencia na pozadí teoretických koncepcií

 
3.

Karel Skokan
Disparity a regionální rozvoj v zemích střední Evropy

 
4. Jan Sucháček
Regionální nerovnosti v teoretickém kontextu
 
5. Jaroslav Jánský, Stanislav Hubík, Iva Živělová
Metodologické přístupy k identifikaci zdrojů regionálních disparit
 

6.

Iva Galvasová, Kateřina Chabičovská
Metodické přístupy ke kartografickému znázornění disparit v krajích

 
7. Josef Hůlka, Jan Ženka
Technologicky náročné obory zpracovatelského průmyslu a regionální disparity v ČR
 
8. Martina Mikeszová
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení
 
9. Jan Česelský, Martin Ferko, Vladimír Koudela
Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení z hlediska bytové výstavby
 
10. Vladimír Vavrečka
Cestovní ruch jako jeden z významných nástrojů řešení regionálních disparit
 
11. Barbara Vojvodíková, Aleš Lokaj
Návrh hodnotícího modelu pro řešení regionálních disparit
 
12. Martin Ferko, Jan Česelský, Petr Otipka
Softwarová utilita "Disparitér"
 
13. Pavel Tuleja
Možnosti měření regionálních disparit - nový pohled
 
14. Hana Janáčková
Brownfieldy a Moravskoslezský kraj
 
15. Pavlína Ivanová
Analysis of unemployment in 1993 - 2007 and some regional disparities
in Slovak and Czech Republic
 
   
  Zde lze stáhnout celý sborník přednášek  
     
 
ISBN 978-80-248-1890-0
 
© VŠB - TUO