WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

REGIONÁLNÍ DISPARITY

 
     
Výsledky výzkumu v roce 2008
 
Ostrava, prosinec 2008
 
Obsah:    
1.

Teorie, identifikace, klasifikace a hodnocení regionálních disparit 
Průběžná výzkumná zpráva, prosinec 2009

 
2. Výzkumná studie: Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charateristika a klasifikace  
3. Výzkumná studie: Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit  
4. Výzkumná studie: Regionální disparity v mezinárodním srovnání  
5. Elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 3/2008  
     
© VŠB - TU Ostrava