WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

REGIONÁLNÍ DISPARITY

 
     
Výsledky výzkumu v roce 2009
 
Ostrava, leden 2010
 
Obsah:    
1.

Teorie, identifikace, klasifikace a hodnocení regionálních disparit
Průběžná výzkumná zpráva, červen 2009

 
2. Výzkumná studie: Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit  
3. Výzkumná studie: Dekompozice systému sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice  
4. Výzkumná studie: Komparativní analýza pojetí, přístupů a využití regionálních disparit v regionálním managementu středoevropských zemí  
6. Nástroje, indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit
Průběžná výzkumná zpráva, prosinec 2009
 
7. Případová studie: PS 1 - Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy  
8. Případová studie: PS 2 - Aplikace vybraných metod pro sledování a hodnocení regionálních disparit  
9. Elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 3/2008  
10. Elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 4/2009  
11. Elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 5/2009  
12. Elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY č. 6/2009  
     
© VŠB - TU Ostrava