WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

Mezinárodní vědecká konference

 
 
REGIONÁLNÍ DISPARITY A HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY V ÚZEMNÍM ROZVOJI
 
 
Ostrava 4. - 5. 11. 2010
 
     
Sborník přednášek
 
Ostrava, listopad 2010
 
Obsah:    
 

Úvodem

 
1.

Alois Kutscherauer
Regionální disparity v územním rozvoji - jejich identifikace, měření a hodnocení

 
2.

Miroslav Hučka, Alois Kutscherauer, Jan Sucháček
Metodicko-teoretické otázky regionálních disparit

 
3.

Vlastimil Karel VYSKOČIL, František Kuda
Vliv znalostní ekonomiky na regionální disparity

 
4.

Barbara Vojvodíková, Božena Schejbalová, Martin Vojvodík
Malé obce, regionální disparity a hodnotící model

 
5.

Pavel Tuleja
Měření regionální disparit – pohled zpátky

 

6.

Jan Pileček, Jan Müller
Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období hospodářské krize

 
7.

Karek Skokan
Regionální disparity a soudržnost v zemích V4

 
8.

Petr Ponikelský, Hana Novotná
Problémy řízení municipálního rozvoje

 
9.

Hana Fachinelli, Petr Tománek
Indikátory pro hodnocení regionálních disparit a jejich integrace

 
10.

Ivan Šotkovský
Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce 1990

 
11.

Vladimír Koudela, František Kuda
Regionální disparity v dostupnosti bydlen

 
12.

Milan Páral
Implementační struktura operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

 
13.

Libuše Měrtlová
Porovnání krajů NUTS II Jihovýchod se zaměřením na lidské zdroje

 
14.

Oto Hudec, Jozef Martiniak
Regionálne aspekty rozmiestnenia nákupných centier

 
15.

Magdaléna Drastichová
Mobilita pracovných síl ako adaptačný mechanizmus v kontexte eurozóny

 
16.

Renáta Václavková
Podstata a smysl strategického řízení regionálního rozvoje v České republice

 
   
  Zde lze stáhnout celý sborník přednášek  
     
ISBN 978-80-248-2328-7
 
© VŠB - TUO