2
 
     
 
WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
1
 
     
 

REGIONÁLNÍ DISPARITY

 
 
Výzkumné studie
 
 
 
 
Ostrava 2010
 
     
Miroslav Hučka a kol.
Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charakteristika a klasifikace
Výzkumná studie
 

Alois Kutscherauer a kol.
Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit
Výzkumná studie

 

Karel Skokan a kol.
Regionální disparity v mezinárodním srovnání
Výzkumná studie

 

Miroslav Hučka, Alois Kutscherauer, Jan Sucháček
Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit
Výzkumná studie

 

Hana Fachinelli a kol.
Dekompozice systému sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice
Výzkumná studie

 

Karel Skokan
Komparativní analýza pojetí, přístupů a využití regionálních disparit v regionálním managementu pěti středoevropských zemí
Výzkumná studie

 
7

Miroslav Hučka a kol.
Doporučení k úpravám legislativy a metodik strategických
a programových dokumentů regionálního managementu
v České republice
Výzkumná studie

 
     
ISBN 978-80-248-2375-1
 
© VŠB - TUO