2
   
 
WD-55-07-1
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
   
 
1
   
 

REGIONÁLNÍ DISPARITY

 
Případové studie
 
 
Ostrava 2010
   
PS 1
Karel Skokan
Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy
Případová studie
PS 2

Pavel Tuleja
Aplikace vybraných metod sledování a hodnocení regionálních disparit
Případová studie

PS 3

Alois Kutscherauer a kol.
Dlouhodobý vývoj regionálních disparit mezi kraji České republiky
Případová studie

PS 4

Petr Tománek, Hana Fachinelli, Vladimír Koudela
Systém
sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a jeho začlenění do regionálního informačního systému
Případová studie

Pavel Tuleja a kol.
Integrované indikátory - kvantitativní ověření a interpretacePřípadová studie

Alois Kutscherauer a kol.
Modelové regiony
Případová studie

 
 
ISBN 978-80-248-2376-8
© VŠB - TUO