Alois Kutscherauer a kol.
 
 
     
 
WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
 
     
 

e-projekt

 
 
Závěrečná zpráva 2010 - přílohy
 
 
 
Ostrava 2010
 
 

Alois Kutscherauer a kol.
REGIONÁLNÍ DISPARITY
Disparity v regionálním rozvoji České republiky - pojetí,
teorie, klasifikace a hodnocení

Závěrečná výzkumná zpráva

 

Alois Kutscherauer a kol.
Dlouhodobý vývoj regionálních disparit
mezi kraji České republiky

Případová studie

 

Petr Tománek, Hana Fachinelli, Vladimír Koudela
SYSTÉM SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO ZAČLENĚNÍ DO REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Případová studie

 

Pavel Tuleja a kol.
INTEGROVANÉ INDIKÁTORY – KVANTITATIVNÍ OVĚŘENÍ A INTERPRETACE
Případová studie

 

Alois Kutscherauer a kol.
Modelové regiony
Případová studie

 

 

Miroslav Hučka a kol.
Doporučení k úpravám legislativy a metodik strategických a programových dokumentů regionálního managementu v ČR
Výzkumná studie

 
   
     
© VŠB - TUO