2
 
     
 
WD-55-07-1
 
Regionální disparity v územním rozvoji ČR
     
 
1
 
     
 

REGIONÁLNÍ DISPARITY

 
 
 
 
Publikace - ediční řada CD
 
 
Ostrava 2010
 
     
Výstupy roku 2007  

Průběžná výzkumná zpráva 2008

 

Sborník přednášek - REGDIS 2008

 

Roční zpráva 2008

 

Výstupy roku 2009

 

Sborník přednášek - REGDIS_2010

 

Výzkumné studie 2010

 
Případové studie 2010  
Přílohy záv. zprávy e-projektu 2010  
Monografie REGIONÁLNÍ DISPARITY  
Monografie REGIONÁLNÍ DISPARITY - anglická verze  
 
 
© VŠB - TUO