o2 o3 o4

.

 

 
.
 


 

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra regionální a environmentální ekonomiky

 

Management regionů a obcí

Literatura:
 1. Adamčík, S.: Regionální politika a management regionů, obcí a měst. Ostrava 2000
 2. Dolanský, V.,Měkota, V., Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing 1996
 3. Janečková, L., Vaštíková, M.: Management měst a obcí, GRADA Publishing 1999
 4. Ježek, J. Regionální management. 1998
 5. Hron, J.,Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení, Zemědělská univerzita, Praha 1998
 6. Payne, A.:Marketing služeb, GRADA Publishing 1996
 7. Strategie regionálního rozvoje České republiky, MMR, Praha 2006
 8. Scholes, K., Johnson, G.: Cesty k úspěšnému podniku, Computer Press, Praha 2000
 9. Zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 248/2000 Sb. ze dne 29.6.2000
 10. Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky
  (Metodická příručka), MMR, Praha 1998
 11. Vademecum : Plans and programming documents for the Structural Funds 2000-2006
 12. Vanhove,N., Klaassen,L.H.: Regional Policy - European Approach. Avenburg,
  Gower Publisching Company Limited, 1987. Interní překlad, Ostrava, 1998.
 
Regionální analýza a programování 
 
Literatura:
 1. Hindls R. - Kaňoková J. - Novák I. Statistické metody, VŠE, Praha 1996
 2. Jílek J. Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996
 3. Jílek J. - Souček E. Ekonomická statistika v praxi, SNTL, Praha 1990
 4. Kutscherauer A. Makroekonomická analýza (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 1999
 5. Kutscherauer A. Ekonomická prognostika (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 1998
 6. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty),
  VŠB-TU, Ostrava 2004
 7. Petrášek F. Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994
 8. Plchová B. Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995
 9. Souček E. - Blatná D. - Hindls R. Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994
 10. Spěváček V. Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999
 11. Vincúr P. - Martincová M. Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997
 12. Vincúr P. Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997

Download literatury
 
   
   
         
         
   
 
Optimalozováno pro IE7, rozlišemí 1280x1024
Poslední aktualizace: 1.9.2015
© AKC 2005-2015